Mapa de internet

Como podemos ver na foto as luces representan puntos de conexión, unidos en rede uns a outros, por outro lado, os espacios representan vacios onde non hai internet.