ppt: Soy maestra"

ppt: Soy maestra"
Por Laura Díaz Barrero

Cando nas semanas pasadas abordamos a temática do benestar e malestar docente, realicei varias entradas argumentando as razóns para o malestar e benestar. Sen embargo, nesta  ocasión quixera centrarme unicamente no benestar docente, posto que, a pesar dos avatares desta profesión, a docencia alberga motivos máis que suficientes para sentirnos felices e agradecidos por participar, coa nosa labor, do crecemento e progreso dos máis cativos.

 Quixera incluír este  ilustrativo ppt no meu portafolios  posto que coido, rescata con sutileza a esencia e  virtudes que encerra esta fermosa profesión , enchendo de sentimento e pequenos matices o noso  quefacer.

 

Extraído de :

www.argef.com.ar/0soymaestra.pps ( consulta 6/05/202)