O mundo analóxico fronte ó dixital

O mundo analóxico fronte ó dixital
Por Laura Pereira Mallo

Nunha das clases expositivas estivemos falando sobre o recursos dixitais e analóxico. Falamos de que ambos son ferramentas para a comunicación e que conforman a construción metodolóxica.

Buscando información sobre o tema atopei a seguinte imaxe que me pareceu interesante e que reflicte bastante gráficamente a diferenciación entre ambos conceptos. Na nosa sociedade, oxe en día prima o dixital, aquelo que nos facilita a vida, que nos fai máis sinxelas certa tarefas e tamén temos presentes recursos dixitais no ocio e na educación. Neste último ámbito, educación, debemos dende o meu punto de vista abanzar máis e ter presente que as novas tecnoloxías forman parte das nosas vidas e da nosa forma de aprender e ensinar.