Asesoramento curricular a centros e profesores

Asesoramento curricular a centros e profesores

Asesoramento curricular a centros e profesores

Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado...

Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado...
Por Lourdes Montero

Déixovos  o arquivo que conten o Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, de 3 de maio, de educación (DOG, 21 de decembro).

Fantástico se podedes lerlo para a sesión do martes con Mª Jose Lorenzo.

Apertas

Lourdes