HERUSS

HERUSS

Propietario: -------

Miembros del grupo: 3

Descripción completa:

Grupo formado por Samuel Conde Rodríguez, Sofía Méndez Lagoa, Héctor Fernández Quintela y Rubén Estévez Caride, integrado dentro de la asignatura de Formación e Desenvolvemento Profesional do Profesorado.

Breve descripción: