Buscar en este grupo

Red de pedagogas

Red de pedagogas

Propietario: coral lopez lozano

Miembros del grupo: 3

Descripción completa:

Este grupo da materia Formación e desenvolvemento profesional do profesorado, conta con tres futuras pedagogas que tentaran ampliar os seu coñecementos sobre a formación do profesorado e acercarse de xeito máis notable aos recursos que a rede nos facilita.

Breve descripción: