Acción Pedagóxica

Acción Pedagóxica

Buscando novos horizontes...de acción pedagóxica

Acción Pedagóxica

Acción Pedagóxica

Propietario: Berta Varela Garcia

Miembros del grupo: 5

Descripción completa:

Como grupo do 4º curso do grao de Pedagoxía correspondente á materia "Formación e Desenvolvemento Profesional do Profesorado", creamos Acción Pedagóxica cun propósito clave:

Afondar en todas aquelas cuestións que se nos encomenden nas sesións de clase ou naquelas outras nas que desexemos indagar máis, compartíndoas neste espazo.

Breve descripción: Buscando novos horizontes...de acción pedagóxica

La membresía de este grupo es cerrada y su contenido solo puede ser accesible para los miembros.