Tablón de mensajes de Estefanía Torres Rodríguez

  • Lourdes Montero

    Y que a práctica sexa tamén unha oportunidade para a análise a reflexión, o contarste e a construcción de coñecemento... As veces no todo o que aprendemos podemos aplicarlo...
    Lourdes