5. Cuarto sinal: A práctica do asesoramento: Historial