9. Reflexións e autoavaliación arredor do traballo realizado: Historial