8. A necesidade do cambio e mellora da escola: Historial