C)FÍO CONDUCTOR.O proceso de creación-transformación: Historial