Nuria Couto

Considero que son unha persoa empática, solidaria e amable.

1. Eleven áncoras!: Historial