Fernando Neira Gomez

Gustame saber un pouco de todo, quizas por iso os diversos campos de estudio nos que me adentrei ao longo da miña etapa educativa tanto formal como informal.