Nuria Couto

Considero que son unha persoa empática, solidaria e amable.

1.3. Breve resumo do día a día nunha escola noruega.: Historial