Kely Torres Velo

Sensible, implicada co que acontece ao meu arredor e soñadora.

2- A Nave: coñecementos previos: Historial