Kely Torres Velo

Sensible, implicada co que acontece ao meu arredor e soñadora.

3- Misteriosas Illas e Portos: inquedanzas e novos coñecementos: Historial