Kely Torres Velo

Sensible, implicada co que acontece ao meu arredor e soñadora.

7- Bibliografía e Webgrafía: Historial