Kely Torres Velo

Sensible, implicada co que acontece ao meu arredor e soñadora.

6- Avaliación da viaxe a Ítaca: Historial