2.5. A colaboración durante todo o proceso: Historial