Mónica Boullón

Alumna de quinto de psicopedagoxía, con anterior formación en mestre de especialidade primaria.

2. Cara Roja: Concepto del asesoramiento: Historial