últimos comentarios

Sin comentarios

Páginas de Irene Agrelo Janza

  • O baúl dos recordos

    Última actualización de en Irene Agrelo Janza
    Resúltame moi complexo abordar este punto do meu traballo nesta asignatura. Falando con e vendo o traballo de compañeiros deste e doutros anos observo que hai interpretacións moi diversas do que temos que facer. Ao meu parecer,...