últimos comentarios

Sin comentarios

Páginas de Santiago Piñeiro Vázquez

  • 7. Radio do barco.

    Última actualización de en Santiago Piñeiro Vázquez
    Do mesmo xeito que debemos prestar especial importancia ó radar, tamén é de suma importancia estar informados, un bo mariñeiro debe estar sempre ben comunicado e informado do que acontece no resto do mundo, porque isto...