últimos comentarios

Sin comentarios

Páginas de Yolanda Ares Comba

 • 4. Bibliografía e webgrafía

  Última actualización de en Yolanda Ares Comba
  -          Asesorar e orientar: diferenzas e similitudes http://ruc.udc.es/dspace/bitstream/2183/9687/1/CC_36_art_8.pdf   -         Os inicios Gil...
 • 3. Conclusión e autoavaliación

  Última actualización de en Yolanda Ares Comba
  Unha vez mostradas todas as cores do meu portfolio e as actividades que se engloban en cada unha delas, queda pintar o cadro final das conclusións e autoavaliación que pecha esta traballo. O cadro estaría formado por un fondo...
 • 2. O mundo das cores

  Última actualización de en Yolanda Ares Comba
  Unha vez feita a introdución comezamos a viaxe do asesoramento a través do mundo das cores.      En lugar de reproducir con exactitud lo que tengo delante de los ojos,  prefiero servirme del color para...
 • 1.Introdución

  Última actualización de en Yolanda Ares Comba
  Os comezos da andaina nesta materia non foron tarefa doada. Enfrontarse a un mundo descoñecido como era o do asesoramento e a unha ferramenta de estudio nova facían aflorar os sentimentos de medo, desconcerto e inseguridade ante o...
 • 0. Portada

  Última actualización de en Yolanda Ares Comba
  AS CORES DO ASESORAMENTO                 Yolanda Ares Comba Asesoramento Curricular de Centros e Profesores 5º Curso – Lic. Psicopedagoxía Ano Académico 2013-2014