4. O RESULTADO DO CRECEMENTO: A COPA DA ÁRBORE: Revisión

4. O RESULTADO DO CRECEMENTO: A COPA DA ÁRBORE

Última actualización de en Carla Deira Noya

image

Con este título “O resultado do crecemento: a copa da árbore”, englobaranse aquelas entradas ou post onde se valora a profesión docente e se destaca unha das principais características que todo docente debe adquirir durante todo o crecemento da súa formación: a motivación.A docencia é unha profesión que sen ela non poderiamos chegar a ser nin médicos,nin enfermeiros, nin avogados,nin ningún profesional, xa que sen educación non se pode construír unha persoa e polo tanto, ningunha profesión. Tendo un bo mestre poderemos chegar a ter uns bos froitos, uns alumnos enriquecidos e ben formados non só en coñecementos senón tamén na súa propia personalidade, que ao mesmo tempo eses alumnos poden formar á comunidade. As entradas que pertencen a este bloque son: 

http://stellae.usc.es/red/blog/view/122603 "Profesor motivado= profesor innovador"

http://stellae.usc.es/red/blog/view/122230 "Día Mundial del docente, 5 de octubre"

¿Buen maestro?

Reformulación do Plan Anual de Formación do Profesorado (PAFP) 2014-2015