Xeila

"Las cosas importantes de la vida no pueden verse ni tocarse, deben sentirse con el corazón"

Historial

O meu e-portafolio: Os novos raios de luz de novas ideas: Revisión

O meu e-portafolio: Os novos raios de luz de novas ideas

Última actualización de en Xeila

Xeila Nodar Castro

3º Curso Grao en Pedagoxía

Ano académico: 2014/2015

Materia: Tecnoloxía Educativa (CLIL_02)

Profesora: Adriana Gewerc