Historial

Conclusión: Revisión

Conclusión

Última actualización de en Laura Salgado Ferreira

A conclusión do presente E-Portafolios, suporáa o meu seguinte post do blog, en tanto que se entenda este como un reflexo da adquisición do que por decodificación se converteu nunha posibilidade de transmisión por retroalimentación do meu coñecemento.

O resto de blogs subidos suporían máis noticias e experiencias persoais que contidos tratados realmente na materia, aínda que os fora relacionando coa mesma.