4. identidade dixital e políticas educativas: Revisión

En relación á entrada anterior, cabe destacar a importancia dos novos procesos de comunicación tanto interpersoais como coa máquina, como reflexo nalgúns dos meus blogs, como no xa mencionado sobre pensamento computacional en educación.

Esta comunicación levada a cabo en forma de consumición, distribución ou creación de información supón a nosa ctividade na rede, e polo tanto a identidade dixital.  A anterior pode ser voluntaria ou non, con todo sempre cabe ter en conta os riscos existentes na rede, polos que se debe potenciar o control da primeira atendendo á boa xestión dos nosos perfiles nas redes sociais, e ó incremento na seguridade destes, por exemplo.

Isto non só serviría para non dar unha imaxe errónea de nós mesmos senón que entra en xogo ademais como vimos en clase os intereses das empresas, como o caso de facebook,a  quen lle pertencen as fotos que subimos.

Neste termo destaco o meu post "A cotillear". ou "celanova terá letra propia en internet" non facendo referencia soamente á imaxe persoal senón a dun lugar, por exemplo, por medio dunha carta de presentación.

Así, debemos evitar a existencia de orfos dixitais, potenciando sistemas de educación en favor das boas accións educativas, que ademais deben estar amparadas por leis que as fudamenten e normativicen.

Estas cuestión trátoa nos seguintes posts:

"control parental nas redes sociais"

comentando experiencias TIC en España

"aprendendo das boas accións".