Ángela Rodríguez

Estudante de Pedagoxía na Universidade de Santiago de Compostela

Historial

3.3. Un terceiro chanzo: intelixencia artificial: Revisión

3.3. Un terceiro chanzo: intelixencia artificial

Última actualización de en Ángela Rodríguez

Por outra banda, un dos contidos cos que me quedo é o relacionado coa “Intelixencia colectiva”. Este concepto resultoume verdadeiramente interesante cando foi mencionado na clase respecto do xuízo ficticio representado na aula, pois é, para min, unha característica da sociedade actual, a sociedade do coñecemento; e que ademais, está moi ligada á importancia de compartir nas redes e ao coñecemento aberto.