2. No medio do Labirinto: Revisión

2. No medio do Labirinto

Última actualización de en VanesaPais

No labirinto da Tecnoloxía Educativa comecei cun paso inseguro sen saber moi ben que camiño escoller para abordar a materia e todo o que esta abarca.  Como o tempo era escaso e o labirinto complexo e longo decidín, baseándome nas miñas experiencias previas, escoller o camiño vinculado ao académico, máis formal e que se limita a expoñer un feito sen unha reflexión persoal, sen unha opinión verdadeiramente propia. Limiteime a camiñar nesa dirección pois tiña liberdade e o labirinto non me cortou o paso en ningún momento, semellaba algo sinxelo, que logo ía encontrar a saída. Máis no fondo sabía que este camiño probablemente non me conducía a ningún lugar, xa que me estaba limitando a unha reprodución máis extensa dos conceptos que se me entrecruzaban no meu percorrido. Ademais, a miña interacción cos usuarios que se encontraban neste mesmo labirinto era escasa, así como o emprego de outros recursos visuais como os vídeos e as imaxes. Pese a isto todo parecía ir ben,polo que fixen un pequeno descanso para recobrar forzas e de pronto encontreime que o camiño que escollera non tiña saída, mirei ao meu arredor e albisquei un pequeno raio de luz, decidín facer un pequeno xiro e de pronto sentín que ese camiño realmente era o máis axeitado para saír dunha vez por todas. Neste novo camiño tiña presente o emprego dun enfoque aberto e reflexivo que intentaba fuxir da visión limitada do principio, pero o cansazo estaba presente, aínda así intentei realizar blogs sobre temas do meu interese que tiñan relación coa Tecnoloxía Educativa, como foi a importancia do coñecemento libre, a importancia da intelixencia artificial e a introdución da tecnoloxía no ámbito educativo.

Para realizar as entradas no Blog contrastei opinións e busquei información para logo elaborar unha idea propia na que tivera lugar a reflexión e a crítica, intentando que esta última fora fundamentada sobre feitos probables e información válida e fiable. Tamén intentei afondar máis na materia e non quedarme nunha visión superficial dos conceptos, como foi no caso da entrada dedicada aos termos de copyleft e copyright.

Finalmente, debo dicir que este traxecto non foi doado ben sexa porque requiría de tempo ou ben pola predisposición que eu mesma puxen ante a rede social Stellae. Pese a todo isto o emprego de todo isto penso que foi beneficiosa para promover o noso traballo autónomo e a reflexión crítica, evitando quedarnos só no que nos di a mestra da materia.