Historial

4. Asesoramento Curricular: Revisión

4. Asesoramento Curricular

Última actualización de en Lidia Antelo Pérez

4. ASESORAMENTO CURRICULAR

   Na aventura acabada de vivir hai escasos intres, falábase do asesoramento en liñas xerais, e ó falar de asesoramento é obrigado centrarse nun ámbito moi importante no que tamén desenvolveremos a  profesión de asesor/a; estoume a referir ó ámbito  docente e, polo tanto, ó asesoramento curricular. Para iso, neste caso farase alusión a dúas cuestións tales como: que é ou se entende por “asesoramento curricular” e como poden asesorar sobre o currículo quen non son especialistas nun ámbito curricular.