Fernando Neira Gomez

Gustame saber un pouco de todo, quizas por iso os diversos campos de estudio nos que me adentrei ao longo da miña etapa educativa tanto formal como informal.

Historial

Funcións do labor de asesorar: Revisión

Funcións do labor de asesorar

Última actualización de en Fernando Neira Gomez

Existen moitas definicións do que é asesorar, e se relacionamos todas elas dámonos conta que teñen en común a interacción entre os profesionais que nela están implicados; o traballo multidisciplinar. Ademais disto, o asesoramento non se pode concibir de forma illada, coma se fose só unha persoa que está sentada na cadeira do seu despacho a cal a xente acode cando ten un problema ou se lles presenta algunha dúbida; non, o asesoramento está en relación directa ca escola no marco do proxecto formativo da mesma.

As funcións do asesor educativo parecen estar un pouco mitigadas; Rodriguez Moreno (1992) comenta a falta de unanimidade que existe acerca das función do asesoramento, e sinala algunhas pautas que lle outorgan a súa especialidade na ensinanza; estas pautas son as seguintes:

-          Proceso de axuda e apoio

-          Orientado cara o cambio ou a mellora

-          A responsabilidade recae nos asesorados

-          A habilidade do axente de apoio

-          A credibilidade do axente de apoio

-          A colexialidade.

(Rodriguez Moreno, 1992:11)

Sen embargo as funcións do asesor varían segundo diferentes autores, moitos destes diferencian  as funcións do asesor interno por un lado, e as do asesor externo polo outro.

Ao meu modo de ver, non establezo diferenza algunha entre o asesoramento interno do centro e o externo, senón que o vexo coma unha función de coordinación de ambas partes.

Como di Parrilla (1996) estaríamos falando de un proceso de apoio colaborativo que busca a adecuación da ensinanza en diferentes situacións e necesidades, e que se base ana igualdade como base das relacións dos profesionais intervintes, caracterizado pola súa confianza mutua, responsabilidade compartida e comunicación aberta.

Trátase de solucionar os problemas de forma conxunta e colaborativa, tendo en conta as aportacións doutros profesionais do centro educativo, ou externos a este.