A.Tecnoloxía Educativa, o reto do Learning by doing. Un camiño por percorrer: Revisión

Tecnoloxía Educativa, o reto do Learning by doing.

Un camiño por percorrer

un camiño por recorrer

 

Alumna: Coral López Lozano