Berta Varela Garcia

Son a típica rapaza inconformista, loitadora, positiva, esixente e traballadora, pero o adxectivo que me define por excelencia é o de aventureira, adoro os retos, os desafíos, os perigos...e sobre todo adoro a vitoria unha vez conseguidos.

Historial

G_BIBLIOGRAFÍA E WEBGRAFÍA: Revisión

Colombet, M. (2008). Habilidades Cognitivas y Metacognitivas. Recuperado o día 25 de maio de 2013, de: http://www.slideshare.net/shinchancolombet/habilidades-cognitivas-y-metacognitivas-1-man-357839

Marroquín de León, J.J. (2009). Elaboración y Desarrollo de Portafolios Electrónicos. Recuperado o día 24 de maio de 2013, de: http://www.slideshare.net/adalbertomartinez/docencia-2-elaboracion-portafolios-educativo

Pérez Rocha, M. (1998). Evaluación y autoevaluación. Algunas definiciones. Materiales de apoyo a la evaluación educativa (27). CIIES-CONAEVA-SEP: México.

(Consultada o día 25 de maio de 2013)