Fernando Neira Gomez

Gustame saber un pouco de todo, quizas por iso os diversos campos de estudio nos que me adentrei ao longo da miƱa etapa educativa tanto formal como informal.

Historial

2. Mise an Place - Posta a punto: Revisión

2. Mise an Place - Posta a punto

Última actualización de en Fernando Neira Gomez

A posta a punto dunha cociña “ Mise an Place”.

O termo francés "Mise en place" significa, preparar, dispoñer todos os elementos necesarios para unha determinada tarefa ou traballo. Cando nos referimos á organización dunha cociña, estamos a falar de ter dispostos todos os instrumentos, ingredientes e alimentos preparados para cociñar.

 

mice an place


Ao igual que na Restauración, neste tema que versa sobre o asesoramento, tamén debemos desenvolver unha “ Mise an place “ de xeito que antes de indagar e elaborar o traballo establezamos unha conceptualización clara sobre os termos sobre os que vamos a versas nas seguintes páxinas. Por isto, este apartado do E-Portafolios, se centra en reflexar e clarificar estes conceptos que nos permitan ter unha posta a punto sobre o tema que nos incumbe que neste caso se trata sobre o asesoramento.