Fernando Neira Gomez

Gustame saber un pouco de todo, quizas por iso os diversos campos de estudio nos que me adentrei ao longo da miña etapa educativa tanto formal como informal.

2.2.1 Modelos de orientación e de asesoramento - Diversos Modelos de cociñar: Revisión


Todo cociñeiro dispon de diversos formas de cociñado, pero debe saber cal e a precisa para o que desexa preparar pois cada unha ten a súas peculiaridades, que daran un resultado diferente.

Os modelos de Orientación e asesoramento, a continuación anexo undocumento que recolle de xeito xenerico os modelos existentes de orientación. Cabe precisar que nos como profesionais debemos teren en conta que o psicopedagogo non se valerá sempre dun modelo, senón que debemos variar en función da realidade contextual na que nos atopemos.


Modelos.docx