Ana Castro Liñares

Maestra de educación primaria,cursando actualmente 5º curso de la licenciatura de Psicopedagogía.

Historial

4. Reflexión da representación: Revisión

4. Reflexión da representación

Última actualización de en Ana Castro Liñares

Unha vez rematada a función e recollidos todos os bártulos, é necesario reflexionar sobre actuación para decatarse dos puntos fortes e débiles da mesma co fin de manter todo aquilo que foi satisfactorio mentres que pola contra, se deberán modificar todos aqueles aspectos cos que non se conseguiu captar a atención do público.

                                                        image

Foron dúas as experiencias observadas ó longo do cuadrimestre  presentadas no capítulo “O asesoramento dende dentro. O que sobra e o que importa” de Echeita, G e Rodríguez, V. no que relatan as súas vivencias relacionados co asesoramento en dous institutos con dous enfoques completamente diferentes. Este capítulo é un estudo de casos, é dicir, unha ferramenta moi valiosa onde se describen e analizan temas de interese en función da área de traballo.

No caso de Gerardo Echeita, trátase dunha experiencia completamente negativa que chegou a ser frustrante para o autor debido ás adversidades ás que tivo que facer fronte pero que, tras o paso do tempo, serviulle para aprender sobre o funcionamento e a organización dun centro escolar  apreciando cada vez máis os traballos cualitativos para coñecer a realidade a traballar. Ó longo das súas páxinas obsérvase unha cadea de infortunios como a falta de implicación da comunidade educativa, o rexeitamento de propostas para a mellora do centro e da calidade do ensino, a falta de compromiso por parte dos profesionais…o que o levou a unha actuación periférica sen intervir na mellora das necesidades educativas nin achegarse ó núcleo da tarefa docente.

Ó contrario disto, o relato de Víctor Rodríguez recolle unha experiencia gratificante onde foi capaz de desenvolver a súa función como asesor psicopedagóxico no centro no que estaba. En todo momento, contou co apoio maioritario dos seus compañeiros e xunto con eles desenvolveu numerosos proxectos que melloraron a calidade educativa.

o asesoramento dende dentro, o que sobra e o que importa.

Unha tarefa desenvolvida, que garda relación cas descricións presentadas neste estudo de casos, foi a realización dun relato sobre como imaxinaba o meu primeiro día nun centro educativo como asesora. Neste caso, amósome moi positiva e con moita ilusión ante o comezo dunha nova etapa polo que describo unha situación idílica que me gustaría, de chegar o momento, que se parecera a ela.

 

O meu primeiro día como asesora nun centro educativo