8. Diarios de clase: Revisión

8. Diarios de clase

Última actualización de en Concepción Estévez Vázquez

Nesta páxina recóllense os diarios de cada unha das sesións realizadas na aula, é dicir, todos os contidos traballados durante esa sesión. 

Considero de gran importancia os diarios, xa que permiten lembrar todos os conceptos traballados durante cada unha das sesións, e ademais permite que o alumnado que polas súas circunstancias non puido acudir a esa sesión poida comprobar que foi o que se levou a cabo, podendo deste modo estar ao día na materia.  Esta é a gran vantaxe que permite esta plataforma Stealle, polo que non estaría de máis poder empregala para outras materias.  

Por outra banda, na maioría dos diarios non só se incorporan os conceptos traballados senón que pola contra nalgúns recollo pequenas reflexións ou apliación de contidos. 

Deste modo, a continuación recóllense todos os diarios/acta de clase, nas seguintes subpáxinas.