Sandra Seijo Cajaraville

"Da tu primer paso ahora. No importa que no veas el camino completo.Sólo da tu primer paso y el resto del camino irá apareciendo a medida que camines" Martin Luther king Jr

T2. Segundo tentáculo: Asesoramento vs Orientación: Revisión

t2 Segundo tentáculo: Asesoramento vs Orientación

Este tentáculo e o anterior, están curiosamente xuntos en comparación co resto. Existe pois, unha leve  pel que os separa a vez que os une. Por esta razón,  o tentáculo do noso amigo se coñece como “Asesoramento vs Orientación”, comparten deste xeito nome de pía,  pois como dí Mar Rodríguez Romero no seu artigo  “la confluencia del asesoramiento y la orientación como prácticas de apoyo” el;  “Asesoramiento y Orientación son labores profesionales próximas que comparten un terreno común, aquel que las liga a las prácticas de apoyo. Pero también muestran una personalidad propia que marca claras diferencias entre ambas.”

 Este tentáculo pretende  conxugar  ambos campos, non só no terreo  común que  comparten, se non tamén a   posibilidade de que se complementen un ao outro. Neste tentáculo polo tanto, converxen ambas disciplinas. Deste  xeito, xurde a  necesidade de aclarar cales son as discrepancias   e similitudes de ámbalas dúas. Por iso recollo este cadro, que  foi    realizado pola profesora Lourdes Montero, para tratar este tema na aula e onde se pode ver con claridad as  diferenzas de ambas en canto a ; orixe, práctica, poder comunicación e meta.. Con todo isto  adxunto  un documento para poder coñecer mas esta “patita” do noso compañeiro Manolo..

              

 

ORIENTACIÓN                               

ASESORAMIENTO

ORIXEN

Guidance, couselling

Support, adviser

PRÁCTICA

Directa; con estudantes

Indirecta; con  profesores  ou outros membros de la comunidade educativa

PODER

Asimetría

Horizontabilidade, profesionais co el mesmo estatus.

COMUNICACIÓN

Unidireccional

Bidireccional

META

Resolución de  problemas

Capacitación asesores/asesorados

                                                                                                                                                       Asesoramento vs Orientación