1. INTRODUCCIÓN.: Revisión

1. INTRODUCCIÓN.

Última actualización de en Borja Lapido

O tratamento desta materia, Tecnoloxía Educativa, enfocoa cara o apoio das funcións de todas as organizacións educativas dende un centro da tecnoloxía da información, un arquivo de documentación, a capacitación docente así como moitas máis actividades relacionadas co campo académico.

Con esta materia procurouse facilitar a aprendizaxe e mellorar o seu desempeño creando, empregando e administrando recursos e procesos tecnolóxicos, sendo un complexo proceso integrador entre os individuos que dela formaron parte como dos procedementos para acadar os obxectivos expostos inicialmente.

O obxectivo principal da Tecnoloxía Educativa é a mellora da ensinanza e a aprendizaxe partindo das innovacións nos modelos educativos, promovendo e capacitando a integración na tecnoloxía da ensinanza.