Historial

3. O Romepabezas: Revisión

3. O Romepabezas

Última actualización de en paula pose

   pieza 0

Como xa dixen anteriormente, un rompecabezas é un xogo de mesa formado por diferentes pezas. Isto mesmo tamén pasa co Asesoramento.

O obxectivo de xuntar as pezas do noso rompecabezas, será levar a cabo un bo Asesoramento/Orientación.

É preciso polo tanto comezar definindo o noso rompecabezas.

O asesoramento é según o Diccionario de psicoloxía de educación da Xunta de Galicia (2001), unha actividade de axuda

pieza 00

O asesoramento conta con moitas características comúns á orientación.ramento como información e o asesoramento como consello ou ditame técnico.

orientación ou consello a outra persoa no desenvolvemento das súas funcións, podendo darse o asesoramento como orientación, o aseso

A orientación significa guiar á persoa a cumprir as súas metas vitais, seguindo o camiño da súa preferencia. É dicir, orientar é indicar de maneira procesual para axudar a unha persoa a coñecerse a si mesma e ao mundo que a rodea

 

Archivo Asesoramento versus Orientación

     Asesoramento versus orientación

Ámbolos dous termos presentan un certo parecido, pois naceron coa mesma función: axudar e apoiar ao sistema educativo. Nembargantes, presentan rasgos distintivos que aparecen recollidos no seguinte cadro:

                                                                                   

 

 

ORIENTACIÓN

ASESORAMENTO

        Orixe

Guidance

counseling

Support,   adviser

        Práctica

Directa: con   estudantes

Indirecta: con   profesores ou outros membros da comunidade.

        Poder

Asimetría

Horizontabilidade,   profesionales co mesmo estatus.

        Comunicación

Unidireccional

Bidireccional

        Meta

Resolución   de problemas

Capacitación   asesores/asesorados

 

As diferencias entre ambos termos son varias.

Por un lado, atopamos que o asesoramento é un servicio indirecto realizado máis ben con profesores e membros da comunidade educativa e a orientación é un servicio realizado cos estudantes.

No caso do asesoramento o orientador leva a cabo a súa práctica con suxeitos de menor status (estudantes) e no caso do asesor a práctica lévase a cabo con profesionais do mesmo status.

Unha vez realizada esta aproximación ao noso rompecabezas comezaremos a indagar nas diferentes pezas que o forman.