3.1 Sobre a clase.

3.1 Sobre a clase.

Última actualización de en Sara Pereira Gómez

Aquí vese reflexado o traballo realizado o longo do cuatrimestre para a clase de tecnoloxía educativa. É un traballo dirixido, cunha serie de pautas e unha serie de obxectivos a obter que as docentes dispuxeron para a súa realización.

Agora ben, o seu modo de elaboración depende do noso método persoal de traballo, deste xeito, nestas entradas refléxase a perspectiva dende a que son plantexadas, as opinións e o proceso de aprendizaxe que se foi elaborando. Son traballos, nos que se mostra o coñecemento adquirido e a nosa opinión sobre cada un dos temas escollidos.

Nestes traballos fun afianzando o coñecemento adquirido nas clases. Resultou realmente constructivo xa que a partir das ferramentas que as profesoras nos foron mostrando elaboramos os nosos traballos. A súa vez, moitos dos traballos constaban en utilizar as propias ferramentas en si, polo que a teoría e a práctica estaban perfectamente unidas nesta materia.

A miña foto

O meu PLE

Mapa conceptual

Tecnoloxía educativa. Traballo prácticum I

Infografía. Competencia dixital

Lectura y comentario Burbules.