2. RISCOS DAS NOVAS TECNOLOXÍAS.

2. RISCOS DAS NOVAS TECNOLOXÍAS.

Última actualización de en Borja Lapido

RIESGOS Y PROMESAS DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA EDUCACIÓN.pdf

Baseándonos sobre a análise destes documentos de Burbules e Callister, debemos de quitar o manto de invisibilidade ás tecnoloxías, e mais no ámbito educativo, comezando pola man dos docentes e ca colaboración destes integrando ao alumnado, e pouco a pouco a toda a comunidade educativa.

Debemos romper cos pensamentos tradicionais que ainda son imperantes nunha gran cantidade de centros hoxe en día, para iso necesitamos perder ese medo ás novas tecnoloxías, e ademais, débense permitir uns accesos a elas mais sinxelos, por parte das políticas educativas, facendo unha verdadeira labor e unha implantación real de ditas políticas.