5. TEORÍAS DA APRENDIZAXE.

5. TEORÍAS DA APRENDIZAXE.

Última actualización de en Borja Lapido

Teorías da aprendizaxe

Como elementos chave en todo proceso de ensinanza-aprendizaxe, as teorías da aprendizaxe teñen un lugar mais que importante nesta materia e nos contidos e procesos que nela se dan.

Así temos as seguintes teorías:

- Conductismo: é unha escola natural que se atribúe todo ao campo das adaptacións humanas, e o fundador foi John Watson (1878-1958).

- Cognitivismo: son os procesos mentais implicados no coñecemento como son a memoria, a percepción e a aprendizaxe, xurdindo entre os anos 1950-1960.

- Construtivismo: corrente pedagóxica baseada na teoría do coñecemento construtivista, afincada na necesidade de entregar ao alumno ferramentas que lle permitan crear os seus propios procedementos para a resolución de problemas.