6. ENTORNO PERSOAL DE APRENDIZAXE (P.L.E.).

6. ENTORNO PERSOAL DE APRENDIZAXE (P.L.E.).

Última actualización de en Borja Lapido

O meu Entorno Persoal de Aprendizaxe

Con esta imaxe poño en relevancia todos aqueles aspectos dos cales voto man á hora de comunicarme, de informarme ou do que emprego á hora da realización de traballos académicos, ou mesmo á hora de estar nas horas lectivas durante as clases.