1. Índice

1. Índice

Última actualización de en Lara Caamaño

Introdución

1. Brecha dixital

2. As novas tecnoloxías e o seu bo uso

3. Libro físico ou libro dixital

4. E-learning

Conclusión