3.Fin da viaxe...

3.Fin da viaxe...

Última actualización de en Cristina Rey Puente

Unha vez chegados a este tramo do curso, toca valorar o meu paso por Stellae, así como o aprendido a través desta materia.

En primer lugar destaco, que este tipo de método de aprendizaxe foi novedoso para min, ata o de agora ningún profesor nos puxera a traballar nun red social, compartindo noticias, experiencias...é decir un claro aprendizaxe e-Learning, unido tamén a ensinanza tradicional( clases expositivas e interactivas). 

Non só foi unha mera transmisión profesor-alumno, como xa apuntei anteriormente, senón que foi unha constante retroalimentación tanto por parte do profesor-alumno e viceversa, así como entre alumnos.

É toda unha experiencia positiva para min, posto que esta nova forma de aprender fixo que coñecera distintos conceptos e ámbitos das TICs, novedosos para min, neste mundo tan tecnolóxico no cal nos estamos a desenvolver sendo o noso claro presente e por suposto futuro.

Como parte negativa, destaco que en moitas ocasións vinme agobiada polo tema de comentar en Stellae, xa que considero que en ocasións foi excesivo o número de blogs...e sí eu por falta de tempo e incluso de medios dixitais non podia estar tanto na rede.

Remata un cuatrimestre..remata 3º de Pedagoxía...remata esta asignatura pero non remata o aprendizaxe que debemos seguir levando a cabo e estou segura que nos beneficiará no noso futuro como pedagogos.

 

image

imaxe recuperada de: https://encrypted-tbn2.gstatic.com/image q=tbn:ANd9GcQbPUmn8VvNxUftAnulJ1D0o_WjWKzqDPIhcMJsKlufbB04j92oCg

Elixo esta imaxe para rematar, posto que considero que desde o primer día de clase ata hoxe foi un camiño no cal deixei a miña pedagad pero sen que remate aqui!

 Laughing