5. E-LEARNING.

5. E-LEARNING.

Última actualización de en Doa

Esta entrada debía ser incluída na selección que configura estas páxinas pola enorme importancia do E-learningActualmente en todos os campos se traballa en entornos virtuais, e evidentemente no campo da formación estes teñen un lugar máis que considerable.

Os LMS, EVA ou PLE (Personal Learning Environment), convertéronse en entornos potencias de ensino-aprendizaxe que poden aproveitados polos profesionais da educación. Polo tanto antes de poder utilizar estes entornos é preciso coñecelos que estes profesionais posúan certa formación en TICs. Desta maneira aparece a figura do networked teacher, e un potencial posible ámbito de traballo.