O camiño: cal escoller?

O camiño: cal escoller?

Última actualización de en Paula Calo Fernández

O camiño: cal escoller?

Neste primeiro bloque trátanse cuestións sobre a profesión de profesor; centrándose en que factores teñen mais peso a hora de decidir esa profesión, así como a importancia que ten a formación inicial e continua no longo traxecto que ten o profesor como guía do proceso de ensinanza- aprendizaxe.