INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

Última actualización de en Paula Calo Fernández

A confección deste E- Portafolios foi elaborado o longo do cuatrimestre mediante as observación e recollida de datos e reflexións propias sobre as distintas sesión que tiveron lugar, correspondentes as clases de Formación e Desenvolvemento Profesional do Profesorado.

Consta de dunha serie de traballos, reflexións sobre artigos, imaxes, vídeos… nos que se tratan diferentes cuestións, pero relacionadas unhas coas outras xa que están referidas sobre  temas que atinxen a formación do profesorado.

 

O E- Portafolio é un método de ensinanza, aprendizaxe e avaliación que consiste na aportación de producións de diferente índole por parte do estudante a través das cáles se poden xulgar as súas capacidades no marco dunha  materia de estudo.

Sérvenos para identificar que habilidades complexas que adquirimos para todos os ámbitos.

Este portafolios podémolo empregar como ferramenta de consulta en caso de precisala para algunha situación no futuro, así como ver a nosa traxectoria o longo do cuatrimestre nesta materia, dándonos conta dos nosos puntos fortes e débiles, e ver o noso resultado final obtido.